Innkalling til årsmøte i FURUSET HÅNDBALL IF

Årsmøtet avholdes ONSDAG 8.MARS 2023 på Furuset Forum kl.18:00

Til medlemmene i Furuset Håndball IF.

Innkalling til årsmøte i FURUSET HÅNDBALL IF

Årsmøtet avholdes ONSDAG 8.MARS 2023 på Furuset Forum kl.18:00

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før til Furuset@ronhandball.no eller pr post til Postboks 9 1001 Oslo .

Sakslisten vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet på http://www.furuset.no. Fullstendige saksdokumenter kan da fås tilsendt ved henvendelse til furuset@ronhandball.no.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

 

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret.

0
Feed