INVITASJON TIL STIFTELSESMØTE

DATO: 7. april 2022

TIDSPUNKT:    17.00  

STED:   Furuset Forum, møterom Ole Reistad

Furuset Ishockey IF inviterer til stiftelsesmøte av Furuset Ishockey ELITE IF.

SAKLISTE

1.     Åpning

2.     Registrere de frammøtte.

3.     Velge dirigent til å lede møtet.

4.     Velge protokollfører til å skrive protokoll fra møtet.

5.     Velge to av de frammøtte til å underskrive protokollen.

6.     Etablering av idrettslag og søknad om medlemskap i Norges idrettsforbund og aktuelle særforbund

7.     Fastsette navn på idrettslaget

8.     Vedta om idrettslaget skal ha en lov basert på Lovnorm for idrettslag eller forenklet lovnorm for idrettslag

9.     Vedta loven

10.  Fastsette medlemskontingent og eventuelt treningsavgift

11.  Foreta valg i henhold til vedtatt lov

12.  Avslutning

 

Mvh,

Furuset Ishockey IF

Styret

 

 

0
Feed