Tilrettelagt Sommercamp

Velkommen til Tilrettelagt Sommercamp 1-5 Juli på sletta bak Furuset forum

Fra 1. Juli til og med 5. Juli vil Furuset idrettsforening for første gang arrangere en egen idrettsuke for barn med ulike funksjonsvariasjoner. Det vil arrangeres tilrettelagte aktiviteter i et tilpasset miljø med fokus på god stemning, trygge rammer og samarbeid. Med denne uken ønsker vi i Furuset IF å bidra til en minneverdig sommer og hjelpe til med å introdusere barn og unge som krever ulik tilpasning til idrett, lek og aktivisering. Vi ønsker også å bidra til at barn og unge vil få en forbedret sosialiseringsprosess og en bredere sosial krets, samtidig som vi introduserer både barn, unge og foreldre til hvordan vi jobber hos oss i Furuset IF.

Dagene vil være fylt med ulike aktiviteter og leker, samt mulighet for å utnytte seg av ulikt utstyr som vi stiller opp med slikt som Hoppeslott, air-track og oppblåsbar hinderløype. Alle de ansatte for denne campen besitter kursbevis og kunnskap i arbeid med barn og unge med ulike funksjonsvariasjoner, samtidig som det er ansatte fra alle de ulike alliansene innenfor Furuset Idrettsforening. Dette skaper ikke bare et nytt fellesskap og mangfold for deltagerne, men også for de ansatte.

Hver dag vil det være mange ansatte som sørger for at alle barn og unge føler seg sett, og vi oppfordrer også foreldre og/eller avlastere og støttekontakter til å være med og bidra for at brukerne skal ha en god opplevelse. Uken kommer til å ha et overordnet fokus på lek, moro og mestring. Vi gleder oss!

0
Feed