Innkalling til årsmøte

ÅRSMØTE I FURUSET ALLIDRETT IF

Torsdag 17.03.2022 kl.18.00 i Furuset Forum.

Dagsorden

A          Åpning av møtet

             Konstituering

1.    Valg av møteleder og sekretær

2.    Godkjenning av innkalling og saksliste

3.    Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

4.    Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

 

B            Saker til behandling

5.     Styrets årsrapport for 2021

6.     Regnskap i revidert stand

7.     Innkomne forslag.

8.      Fastsettelse av kontingent

9.      Fastsettelse av honorar til styret og revisor

10.     Budsjett 2022

11.     Bestemme foreningens organisasjon

12.     Valg

12.1   Styre- og utvalg

12.2   Kontrollkomité

12.3   Representanter til ting og møter i de organisasjoner som foreningen er tilsluttet

12.4   Valg av 1 representant til styret i Furuset Idrettsforening

12.5  Valgkomite

 

Vel møtt!

STYRET I FURUSET ALLIDRETT IF

Trykk for å laste ned innkallingen.
0
Feed