Velkommen til årsmøte i Furuset Idrettsforening

Torsdag 21.mars 2024 kl.18:00 i Reistadsalen på Furuset Forum.

A Åpning av møtet ved styreleder Malin Bye Sørensen

 

Konstituering
1. Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer
2. Valg av dirigent og sekretær
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med dirigenten

 

B Saker til behandling
5. Styrets årsberetning for 2023
6. Regnskap for 2023
7. Rapport fra kontrollkomiteen
8. Rapport fra revisor
9. Innkomne forslag.
10. Fastsettelse av kontingent
11. Fastsettelse av honorar til styret og revisor
12. Budsjett 2024
13. Tilsetting av statsautorisert – eller registrert revisor
14. Bestemme foreningens organisasjon
15. Valg
15.1 Styre
15.2 Kontrollkomité
15.3 Representanter til ting og møter i de organisasjoner som foreningen er tilsluttet
15.4 Valgkomité

 

Velkommen til årsmøte

Furuset Idrettsforenings årsregnskap for 2023 med balanse og noter

Årsberetning Furuset Idrettsforening for 2023

Revisjonsberetning for Furuset Idrettsforening for 2023

 

Vel møtt!
Styret i Furuset Idrettsforening

0
Feed