Frigåing på skøyter

Søndager er det frigåing fra kl. 10.00 - 12.00 med muligheter til å gå på skøyter i ishallen, hvor man kan låne hjelm og skøyter gjennom BUA-ordningen.

Kontaktperson

Vår kontaktperson: xxxx, tlf. xxxx xxxx

E-post allidrett@furuset.no eller kent@furuset.no

Allidrettsuka

Hver sommer har vi allidrettsuka for aktivitetsskolene i vårt område. Her vil barna få oppleve 5 forskjellige idretter igjennom uka. Tilbudet er gratis og barna er med via sine aktivitetsskolen. 

Kontaktperson

Vår kontaktperson: Kent-Rune Grande-Johnsen, tlf. 953 39 955

E-post allidrett@furuset.no eller kent@furuset.no

Fotballtilbud for jenter

Fredager har vi et åpent fotballtilbud for jenter. Det er

rundt 35 jenter i ulike aldre som m.ter opp hver gang.

Ingen av dem er med i organisert idrett ellers. Dette er

et viktig lavterskeltiltak for . f. .kt fysisk aktivitet for

denne m.lgruppen.

Kontaktperson

Vår kontaktperson: xxxx, tlf. xxxx xxxx

E-post allidrett@furuset.no eller kent@furuset.no